Kontakt

 • 1.545.000+ izdelkov v skladišču
 • 10.850+ paketov na dan
 • 3.315.000+ uporabnikov s celega sveta

Varovanje osebnih podatkov

Pravilnik o zasebnosti

Izjava o zasebnosti pojasnjuje naravo, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu "podatki"), v naši spletni ponudbi in povezanih spletnih mestih, funkcijah in vsebini ter zunanjo spletno prisotnost, kot je naš profil v socialnih omrežjih (v nadaljnjem besedilu: ki se skupaj imenujejo "spletna ponudba"). Kar zadeva uporabljene izraze, kot so "obdelava" ali "odgovornost", se sklicujemo na opredelitve iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vrste obdelanih podatkov

 • Podatki o inventarja (npr. imena, naslovi).
 • Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke).
 • Podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki).
 • Podatki o uporabi (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebino, čas dostopa).
 • Meta / komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).

Kategorije oseb, ki jih zadeva

 • Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe (v nadaljevanju "uporabniki").
 • Kupci v primeru uporabe naše spletne trgovine (v nadaljevanju "uporabniki")

Namen obdelave

 • Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebin
 • Obdelava vseh naročil, vključno z delovanjem vseh potrebnih fizičnih procesov, zlasti pošiljanja paketov in morebitnega preklica poslovnega dogodka v primeru garancije
 • Odgovor na zahteve za stik in komuniciranje z uporabniki.
 • Varnostni ukrepi.
 • Merjenje občinstva / Marketing

Uporabljeni izrazi

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu "oseba, na katero se podatki nanašajo"); fizična oseba se šteje za prepoznavno, ki se lahko identificira neposredno ali posredno, zlasti z dodelitvijo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. piškotki) ali ena ali več posebnih funkcij, ki izražajo telesno, fiziološko, gensko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

"Predelava" pomeni vsak postopek, izveden s pomočjo ali brez pomoči avtomatiziranih postopkov ali katerega koli takega postopka, povezanega z osebnimi podatki. Izraz sega daleč in vključuje skoraj vsako obdelavo podatkov.

"Pseudonimizacija" pomeni obdelavo osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče dodeliti določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne da bi se zagotovile dodatne informacije, pod pogojem, da se takšne dodatne informacije hranijo ločeno in da so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotovi, da niso dodeljeni določeni ali določljivi fizični osebi.

"Profiliranje" pomeni kakršno koli avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov, ki vključuje uporabo takih osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, povezanih s fizično osebo, zlasti glede vidikov, povezanih z delovno uspešnostjo, gospodarskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivosti, vedenjem, bivanjem ali premestitvijo te fizične osebe.

"Odgovorna oseba" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ ali organ, ki sam ali v dogovoru z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov.

"Procesor" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Ustrezne pravne podlage

V skladu z 13. členom GDSVO, vas obveščamo o pravni podlagi naše obdelave podatkov. Če ni omenjena pravna podlaga iz deklaracije o varstvu podatkov, velja naslednje: Pravna podlaga za pridobitev soglasja je 6. člen lit. a in 7. člen GDSVO, pravna podlaga za obdelavo za opravljanje naših storitev in izvajanje pogodbenih ukrepov ter odgovor na poizvedbe je člen 6 (1) lit. b DSGVO, pravna podlaga za obdelavo za izpolnitev naših zakonskih obveznosti je člen 6 (1) lit. c DSGVO in pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših legitimnih interesov je člen 6 (1). f DSGVO. V kolikor se zahteva obdelava osebnih podatkov, življenjskih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge fizične osebe, se kot pravna podlaga šteje člen št 6 lit. d GDSVO kot pravna podlaga.

Soglasje za obdelavo podatkov ob prijavi v podjetje niceshops GmbH

1. Soglasje

S prijavo ali registracijo pri niceshops GmbH nam posredujete svoje osebne podatke preko posebne aplikacije za iskanje zaposlitve. Vaši podatki so shranjeni in obdelani v sistemih našega programskega partnerja BambooHR.

2. Zasebnost in zaupnost

Za nas je pomembna zasebnost. Podjetje Niceshops GmbH je sprejelo potrebne organizacijske in tehnične ukrepe za zagotovitev zaupnosti vašega prijave.

3. Uporaba vaših osebnih podatkov

Med postopkom prijave se shranjujejo običajni korespondenčni podatki, kot so poštni naslov, e-poštni naslov in telefonske številke, ki so v prijavi kandidata. Poleg tega se zabeležijo in shranijo dokumenti, ki jih posredujete ob prijavi, kot so motivacijsko pismo, življenjepis, poklicna, izobraževalna in delovna potrdila oz certifikati.

Ti podatki bodo shranjeni, obdelani ali posredovani samo kot del vaše prijave. Dostopni so samo zaposlenim na kadrovskem oddelku podjetja niceshops GmbH in osebah, odgovornim pri izbiri. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani podjetjem ali osebam zunaj podjetja niceshops GmbH ali uporabljeni v druge namene.

4. Pravica do informacij

Na zahtevo bomo z veseljem posredovali vaše shranjene podatke. V zvezi s tem se obrnite na našo kadrovsko službo (jobs@niceshops.com)

5. Shranjevanje in brisanje podatkov

Vaši podatki se hranijo v času trajanja postopka prijave, morebitne zaposlitve v trajanju zakonsko določenega obdobja hrambe. V primeru zaposlitve pri niceshops GmbH, bodo vaši podatki ali izpiski iz njih, dodani v vašo osebno mapo.

Če ste se prijavili, vendar vam v tem trenutku ne moremo ponuditi primernega delovnega mesta, si pridržujemo pravico, da vašo prijavo obdržimo v naši evidenci. V tem primeru boste prejeli sporočilo za vašo informacijo. Če se s tem ne strinjate ali niste več zainteresirani, imate vedno možnost, da vaše podatke izbrišemo.

Sodelovanje z izvrševalci in tretjimi osebami

Če v okviru naše obdelave razkrivamo podatke drugim osebam ali podjetjem (izvrševalci procesa ali tretjim osebam), jih posredujemo ali kako drugače odobravamo dostop do podatkov, se to stori le na podlagi zakonitega dovoljenja (npr. Če je prenos podatkov tretjim osebam, kot zahtevajo ponudniki plačilnih storitev v skladu s členom 6 (1) (b) DSGVO), ste privolili v pravno obveznost ali na podlagi naših zakonitih interesov (npr. uporaba posrednikov, gostiteljic spletnih strani itd.).

V primeru naročila bodo vaši podatki obdelani, zlasti v zvezi z obdelavo naročil s strani ponudnikov plačilnih storitev in storitev dostave.

V kolikor tretjim strankam naročamo, da obdelujejo podatke na podlagi ti pogodbe za pogodbeno obdelavo, se to stori na podlag 28 člena GDPR.

Dodatek za podatke o plačilu

Vaši podatki o plačilu bodo med postopkom naročanja šifrirani prek interneta. Zaradi posebnega vključevanja v postopek naročanja nimamo dostopa do vaših podatkov o plačilu in zato nismo obdelovalec teh podatkov. Te obdelujejo izključno naslednji ponudniki plačilnih storitev:

Za plačila s kreditno kartico in Paypal
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
Odgovornost za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu dataprotection@six-group.com

Za trentutno plačanje Klarna
Klarna BANK AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Švedska
Odgovornost za varstvo podatkov je dostopna na naslovu datenschutz@klarna.de

Nakup na računu s storitvijo Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Odgovornost za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu privacy@ratepay.com

Dodatek za informacije o dostavi

Da bi našim strankam pomagali zagotoviti boljše storitve, sodelujemo s ponudnikom tretjih oseb, ki obdeluje številke za sledenje pošiljk in objavlja podrobnejše informacije o statusu pošiljke za vsako stranko. Informacije tretjih oseb:

parcelLab GmbH
Schillerstrasse 23a
80336 München
Nemčija
Podatki o odgovornosti za varstvo podatko so na voljo na info@parcellab.com

Prenos podatkov v tretje države

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. Zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali se to dogaja okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkrivanja ali posredovanja podatkov tretjim osebam, bo to storjeno le, če izpolniti (pred) pogodbene obveznosti na podlagi vaše privolitve na podlagi zakonske obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Ob upoštevanju pravnih ali pogodbenih dovoljenj podatke obdelujemo ali jih obdelujemo v tretji državi samo ob prisotnosti posebnih zahtev iz člena 44 uredbe GDPR. To pomeni, da se obdelava opravi na primer na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana raven varstva podatkov (npr. za ZDA prek „Privacy Shieldi“) ali skladnosti z uradno priznanimi posebnimi pogodbenimi obveznostmi (tako imenovane „standardne pogodbene klavzule“).

Odstop

Pravica do odstopa

Imate pravico do soglasja v skladu s členom 7 (3) uredbe o GDPR-ju.

Pravica do obdelave podatkov

V prihodnje lahko ugovarjate nadaljnji obdelavi vaših podatkov v skladu s členom 21 GDPR. Ugovor se lahko nanaša zlasti na obdelavo za namene neposrednega trženja.

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo

Imate pravico zaprositi za potrditev ali se vprašani podatki obdelujejo, kot tudi za nadaljne informacije in kopijo podatkov v skaldu s 15. čl GDPR.

V skladu s 16. čl. GDPR imate pravico zahtevati dopolnjevanje podatkov, ki se nanašanjo na vas in do popravka napačnih podatkiv, ki se nanašajo na vas.

V skladu s čl. 17. GDPR, imate pravico zahtevati, da se povpraševani podatki takoj izbrišejo ali, kot alternativo, zahtevate omejitev obdelave v skladu z 18. čo GDPR.

Imate pravico zahtevati, da se podatki, ki se navedujejo na vas in so nam bili posredovani v skladu z 20. čl. GDPR in zahtevati posredovanje drugim odgovornim osebam.

V skladu s 77. čl imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Uporaba podatkov za promocijske namene

Vaši podatki so pomembni za izboljšanje individualne nakupovalne izkušnje. Informacije, ki jih zbiramo so: internetna povezava, izbrana končna naprava, operacijski sistem, datum in čas obiska našega spletnega mesta, obisk splenih strani.

Kadarkoli lahko nasprotujete uporabi osebnih podatkov za namene oglaševanja. Zadostuje obvestilo po elektronski pošti, pismu ali faksu. Tukaj lahko najdete naše kontaktne podatke.

Novice

Z naslednjimi informacijami vas obveščamo o vsebini našega newsletterja ter o postopkih registracije, odpošiljanja in statističnega vrednotenja ter vaše pravice do ugovora. S prijavo na newsletter se strinjate s prejemom in opisanimi postopki.

Vsebina glasila: pošiljamo novice, e-pošto in druga elektronska obvestila z informacijami o oglaševanju (v nadaljnjem besedilu "newsletter") samo s soglasjem prejemnika ali s pravnim dovoljenjem. Če so vsebine newsletterja konkretno opisane, so avtoritativni za privolitev uporabnikov. Poleg tega newsletter vsebuje informacije o naših izdelkih in spremljajoče informacije (npr. varnostna navodila), ponudbe, promocije in informacije o nas.

Dvojna prijava in prijava: Registracija za naše novice poteka po tako imenovanem dvostranskem postopku. To pomeni, da boste po vpisu prejeli e-poštno sporočilo, da zaprosite za potrditev vaše registracije. Ta potrditev je potrebna, da se nihče ne more registrirati z zunanjim e-poštnimi naslovom. Registracija za newsletter bo zabeležena, v namen dokazila postopka registracije v skladu z zakonskimi zahtevami. To vključuje shranjevanje prijave in čas potrditve ter IP naslov. Prav tako bodo vpisane spremembe podatkov, shranjenih pri ponudniku storitev.

Če želite prejemati newsletter, zadostuje, da navedete svoj e-poštni naslov. Neobvezno vas prosimo, da navedete ime za oseben nagovor v newsletterju.

Pošiljanje newsletterja a in s tem povezano merjenje uspešnosti temelji na privolitvi prejemnikov, Člen 6 v 1. odstavju GDSV v povezavi s členom 107 (2) TKG ali, če soglasje ni potrebno, temelji na naših legitimnih interesih v neposrednem trženju, člen 6, odstavek 1, točka F. GDSV povezavi s členom 107, odstavek 2, 3 TKG.

Prijava postopka registracije temelji na naših legitimnih interesih v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, F GDSV. Naš interes je uporaba prijaznega in varnega sistema newsletterja, ki služi tako poslovnim interesom kot tudi pričakovanjem uporabnikov ter nam omogoča, da dokažemo soglasje.

Prekinitev / preklic

Prejemanje našega newsletterja lahko kadarkoli prekličete oz prekličete soglasje. Povezavo do preklica newsletterja najdete na koncu vsakega newsletterja. Predložene e-poštne naslove lahko shranimo za največ tri leta na podlagi naših zakonitih interesov, preden jih izbrišemo, da zagotovimo predhodno soglasje. Obdelava podatkov je omejena na namen morebitne obrambe pred zahtevki. Posamezni zahtevek za preklic je možen kadarkoli, pod pogojem, da se istočasno potrdi obstoj privolitve.

Storitev pošiljanja

Pošiljanje newsletterja se pošilja preko servisa Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Združene države Amerike. Ponudnik storitev upravlja podatkovni center v Nemčiji, ki se uporablja za pošiljanje pošte. Politika zasebnosti ponudnika storitev pošiljanja si lahko preberete tukaj: https://aws.amazon.com/en/privacy/ . Ponudnik izvaja storitve vezane na naše legitimne interese,6. čl, odstavek 1, lit. f. GDSV in pogodbe o obdelavi naročil po 28. členu, 3. odstavku, GDSV.

Trditev je omejena na storitev Amazon AWS "Simple Email Service". Zato je le del dejanskega pošiljanja glasila del obdelave podatkov, na Amazon AWS ni strukturirane vložitve osebnih podatkov.

Piškotki in pravica do ugovora direktnega oglaševanja

"Piškotki" so majhne datoteke, ki so shranjene na uporabniških računalnikih. V piškotkih se lahko shranijo različne informacije. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje informacij o uporabniku (ali napravi, na kateri je shranjen piškotek) med ali po obisku spletne ponudbe. "Začasni piškotki" ali "prehodni piškotki" so piškotki, ki so izbrisani, ko uporabnik zapusti spletno storitev in zapre svoj brskalnik. V takšnem piškotku lahko na primer shranite vsebino nakupovalnega vozička v spletni trgovini ali statusu prijave. Izraz "trajni" ali "stalni se nanaša na piškotke, ki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Na ta način lahko na primer shranite prijavo, ko po nekaj dneh ponovno obiščete mesto. Prav tako lahko v takšnem piškotku shranimo interese uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje obsega ali namene trženja. »Piškotek drugega ponudnika« se nanaša na piškotke, ki jih ponujajo ponudniki, razen osebe, ki upravlja spletno ponudbo (če gre le za njihove piškotke, to imenujemo "Piškotki prve stranke").

Uporabljamo lahko začasne in stalne piškotke in to pojasnjujemo v kontekstu naše politike zasebnosti.

Če želite, lahko s spreminjanjem nastavitev brskalnika omejite, blokirate ali izbrišete piškotke.Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključeni piškotki lahko privedejo do funkcionalnih omejitev ponudbe.

Splošno protislovje z uporabo piškotkov, ki se uporabljajo za namene spletnega trženja, je mogoče najti v različnih storitvah, zlasti v primeru sledenja, prek spletne strani ZDA http://www.aboutads.info/choices/ ali strani EU http://www.youronlinechoices.com/ . Poleg tega je mogoče shranjevanje piškotkov onemogočiti tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika. Kar lahko vpliva na funkcje spletne ponudbe.

intelliAD

Ta spletna stran uporablja spletno analizo storitev intelliAd Media Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Podatki o anonimizirani uporabi se zapisujejo in združujejo, da oblikujejo in optimizirajo to spletno mesto, profili uporabnikov pa se iz podatkov ustvarijo z uporabo psevdonimov. Pri uporabi sledenja intelliAd gre za lokalno shranjevanje piškotkov. Anonimne podatke o uporabi in profilih lahko uporabnik spletnega mesta in druge stranke intelliAd uporabijo za prepoznavanje interesov uporabnikov, ne da bi ugotovili, kakšna je identiteta obiskovalca spletnega mesta. Imate pravico ugovarjati shranjevanju (anonimnih) podatkov v prihodnosti. Uporabite funkcijo onemogočanja intelliAd.

Prisotnost na spletu - družabni mediji

V družabnih omrežjih in na platformah vzdržujemo spletno prisotnost, s katero komuniciramo s strankami, potencialnimi uporabniki in aktivnimi uporabniki ter jih obveščamo o naših storitvah.

Opozarjamo, da se lahko podatki uporabnikov obdelujejo zunaj območja Evropske unije. Kar lahko povzroči tveganje za uporabnike, saj bi lahko na primer izvrševanje pravic uporabnikov postalo težje. V zvezi z ameriškimi ponudniki, ki so certificirani v skladu z zaščito zasebnosti, poudarjamo, da so zavezani spoštovanju standardov EU glede zasebnosti.

Poleg tega se podatki uporabnikov običajno obdelujejo za tržne raziskave in oglaševanje. Uporabniške profile lahko na primer ustvarimo iz vedenja uporabnikov in posledičnih interesov uporabnikov. Profili uporabe se lahko uporabijo na primer za postavitev oglasov znotraj in zunaj platform, ki naj bi bili v skladu z interesi uporabnikov. V te namene se piškotki običajno shranjujejo na računalnikih uporabnikov, v katerih se shranjuje tudi vedenje uporabnikov in njihovi interesi interesi Poleg tega se lahko v profilih uporabe podatki shranjujejo neodvisno od naprav, ki jih uporabniki uporabljajo (zlasti če so uporabniki člani zadevnih platform in so se vanje prijavili).

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov temelji na naših zakonitih interesih za učinkovito obveščanje uporabnikov in komunikacijo z uporabniki v skladu z členom 6, odst. 1 glede na DSGVO/ZVOP. Če uporabnik zahteva od ponudnika soglasje pri obdelavi podatkov (tj. njihovo soglasje, npr. s potrditvijo potrditvenega polja za razlago), je pravna podlaga za obdelavo, odstavek 1, člen 7 po GDPR.

Za podroben opis zadevne obdelave in možnosti protislovja (opt-out) se sklicujemo na naslednje povezane informacije ponudnika.

Tudi v primeru zahtev po informacijah in uveljavljanju pravic uporabnikov opozarjamo, da jih lahko ponudniki učinkovito uveljavljajo. Dostop do podatkov imajo samo ponudniki, ki lahko neposredno sprejmejo ustrezne ukrepe in zagotovijo informacije. V kolikor še vedno potrebujete pomoč, se lahko obrnete na nas.

Varnostni ukrepi

Sprejemamo ustrezne tehnične ukrepe v skladu z 32. členom GDPR, upoštevajoč stanje tehnike, stroške izvajanja in način obsega okoliščin in namena obdelave ter različne verjetnosti in resnosti tveganja za pravico in svobodo fizičnih oseb, za zagotovitev primernih varnostnih ukrepov, ki ustrezajo tveganju.

Ukrepi vključujejo zlasti zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorovanjem fizičnega dostopa do podatkov ter dostopa vnosa, razkritja, razpoložljivosti in odklopa. Poleg tega smo vzpostavili postopke za zagotovitev uživanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki, izbris podatkov in odziv na kompromis podatkov. Varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju ali izbiri strojne opreme, programske opreme in postopkov v skladu z načelom varstva podatkov s pomočjo oblikovanja tehnologije in privzetih nastavitev, ki so prilagojene zasebnosti posameznika (25. člen GDPR).

Ocena izdelka in procesa naročila

Za ohranjanjei kakovost storitev in zdelkov, ki jih ponujamo, poskušam po zaključku poslovne transakcije izbrati informacije kupca. To poteka v okviru zadevnega poslovnega primera, ki se obranava kot nadaljnji postopek za obravnavanje poslovnih transakcij.

Vaša naročila in podatke o naročanju obdelujemo s portalom za ocenjevanje Echte Bewertungen" Net Review SAS.

Če imate kakršne koli težave, vas prosimo, da nas najprej kontaktirate, saj vedno poskušamo najti dobro rešitev. Prosimo vas, da nas v primeru težav ocenite šele, ko nam boste dali priložnost rešiti težavo.

Net Reviews SAS, družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena po načelih francoskega prava z omejeno odgovornostjo in registrirana pri RCS Marseille pod številko 750 882 375, je ponudnik informacijskih rešitev za zbiranje recenzij strank.

Echte Bewertungen in stranka se strinjata, da bosta ravnali v skladu z zakonom, ki ureja zbiranje, obdelavo in razširjanje osebnih podatkov v zvezi z obdelavo takih podatkov.

Echte Bewertungen zagotavlja, da imajo uporabniki, stranke in obiskovalci strani pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki so shranjeni na njih, kot tudi pravico do spremembe, popravljanja, blokiranja, brisanja ali nasprotovanja obdelavi teh podatkov.

Na Net Reviews SAS se prenesejo in obdelajo naslednji podatki za zbiranje ocen:

 • priimek
 • ime
 • e-poštni naslov
 • datum in številka naročila
 • ime in interna in mednarodna referenca (GTIN / ISDNF) naročenega izdelka

Z objavo recenzije bodo na voljo naslednji podatki:

 • ime
 • prva črka imena
 • ocene in komentarji
 • datum in čas predložitve ocene
 • datum naročila ali nakupa
 • kupljen izdelek

Več informacij o podjetju najdete tukaj: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Sodelovanje v partnerskih programih Affiliate

V okviru naše spletne ponudbe stremimo k našim legitimnim interesom (to je interes za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe). Člen 6. odstavka 1, lit. f GDPR - standardni ukrepi za sledenje, ki so potrebni za delovanje povezanega sistema. Spodaj uporabnikom pojasnjujemo tehnično ozadje.

Storitve, ki jih ponujajo naši pogodbeni partnerji, se lahko oglašujejo in povezujejo tudi z drugimi spletnimi stranmi (tako imenovane Affillate povezave ali After buy sistemim ali če so povezave ali storitve tretjih strank na voljo po sklenitvi pogodbe). Upravljavci spletnih mest prejmejo provizijo, če uporabniki sledijo affiliate povezavam in nato izkoristijo ponudbe.

Če povzamemo, naša ponudba na spletu zahteva, da lahko spremljamo uporabnike, ki jih zanima affiliate povezave in / ali ponudbe, ki so na voljo, ter le ti nato izkoristijo ponudbe na affiliate povezavah ali na naši spletni platformi. Za to so affiliate povezave in naše ponudbe dopolnjene z določenimi vrednostmi, ki so lahko del povezave ali drugače, npr. v piškotku. Vrednosti vključujejo zlasti izvorno spletno mesto (referrer), čas, spletni identifikator operaterja spletnega mesta, na katerem je bila povezana povezava, spletni identifikator ustrezne ponudbe, spletni identifikator uporabnika, kot tudi sledenje posebne vrednosti, kot so ID oglasa, podružnični ID in kategorizacija.

Uporabniške ID-je uporabnikov, ki jih uporabimo, so v obliki psevdonimov. To pomeni, da spletni identifikatorji sami ne vsebujejo osebnih podatkov, kot so imena ali e-poštni naslovi. Pomagajo nam samo, da ugotovimo, ali je isti ponudnik, ki je kliknil povezavo z affiliate-om in bil zainteresiran za ponudbo preko naše spletne ponudbe, sprejel ponudbo oz sklenil pogodbo z ponudnikom. Vendar je spletna identifikacija osebna, kolikor je na voljo partnerska družba in tudi mi, spletno identifikacijo skupaj z drugimi uporabniškimi podatki. Šele potem lahko partnerska družba pove, ali je uporabnik izkoristil ponudbo in lahko na primer lahko plačamo bonus.

Delamo z Awin in Belboon. Ti uporabljajo tako imenovane sledilne piškotke, ki našim partnerjem zagotovijo podatke o naročanju. Podatki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, le informacije o naročilu in njegovih izdelkih.

Datoteke server log

Samodejno zbiramo in shranjujemo informacije v tako imenovanih strežniških dnevnikih, ki jih vaš brskalnik samodejno pošlje ob vprašanju o naši spletni strani. To so:

 • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
 • Uporabljen operacijski sistem
 • URL napotitelja
 • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Čas zahteve strežnika

Podatke v glavnem uporabljamo za zagotavljanje kakovosti naših storitev. Teh podatkov ni mogoče dodeliti določenim osebam. Teh podatkov ni mogoče združiti z drugimi viri podatkov. V kolikor gre za nezakonito uporabo navedb, si pridržujemo pravico, da te podatke preverimo.

Izbris podatkov

Podatki, ki jih obdelujemo, so izbrisani ali omejeni pri njihovi obdelavi v skladu s členoma 17 in 18 Uredbe o GDPR. Če v izjavi o zasebnosti ni izrecno navedeno, bodo podatki, ki jih bomo shranili, izbrisani takoj, ko le-ti niso več potrebni za njihov predviden namen, izbris pa ni v nasprotju z zakonskimi zahtevami glede shranjevanja. Če se podatki ne izbrišejo, ker so potrebni za druge in zakonsko dovoljene namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da so podatki blokirani in niso obdelani za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti iz komercialnih ali davčnih razlogov.

V skladu z zakonskimi zahtevami v Nemčiji skladiščenje poteka zlasti 10 let v skladu s § 147 odst. 1 AO, 257 odst. 1 št. 1 in odst. 4 HGB (knjige, evidence, poročila o upravljanju, računovodske listine, trgovalne knjige, za davke Dokumenti itd.) In 6 let v skladu s členom 257 (1) št. 2 in 3, odst. 4 HGB (poslovna pisma).

V skladu z zakonskimi predpisi v Avstriji poteka skladiščenje podatkov 7 let v skladu s členom 132 (1) BAO (računovodske listine, dokumenti / računi, računi, dokumenti, poslovni dokumenti, izkaz prihodkov in odhodkov itd.) Za 22 let v zvezi z zemljišči, 10 let za dokumente, povezane z elektronsko opravljenimi storitvami, telekomunikacijske, radiodifuzne in televizijske storitve, ki se zagotavljajo družbam iz držav nečlanic EU v državah članicah EU, za katere se uporablja mini-one-stop-shop (MOSS).

V primeru izbrisa bo naš sistem zaradi nepovratnega postopka psevdonimizacije postal neprepoznaven in neizterljiv.

Kontakt

Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo osebnih podatkov, njihovo razkritje, popravek, blokiranje, izbris ali preklic soglasja, se obrnite neposredno na nas: privacy@niceshops.com

Oglasne pasice

Ko nas uporabnik obišče, uporabimo podatke, zbrane za prikaz oglasov z oglasnimi pasicami. To se nanaša na web pasice, ki jih oglašujejo omrežja oglasov.

Pasice prikazujejo izdelke ali izdelke, ki so podobni izdelkom, ki jih je uporabnik videl na spletni strani (retargeting). V tem primeru uporabljamo anonimne podatke. Piškotki ne shranjujejo uporabniškega imena ali e-mail naslova.  

Naši partner: Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francija.
Criteo ustvari posamezno kodo ("hash") z e-poštnim naslovom. Informacije o njihovi politiki o varstvu podatkov najdete tukaj: http://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/
Poleg tega boste na tem naslovu naši tudi nformacije o deaktivaciji teh storitev.

Uporaba YouTube plugin

Na naši spletni strani so implementirani videoposnetki s portala YouTube, družbe Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Ko predvajate videoposnetek, se vzpostavlja povezava med strežniki YouTube in Google. To se uporablja za sporočanje tem strežnikom, katero od naših spletnih strani, ste obiskali. Če ste prijavljeni v YouTube kot član, vam YouTube dodeli te podatke v svoj osebni uporabniški račun. Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnje obdelave in uporabe podatkov s strani Google ali YouTuba ter pravic in nastavitev za zaščito vaše zasebnosti najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: www.google.com/intl/en/policies/privacy/, če ne želite, da Google ali YouTube zbira podatke, zbrane na naši spletni strani, neposredno v vaš profil z drugo Googlovo storitvijo, lahko tudi v celoti preprečite, da bi se Google Plugins naložili z dodatki za vaš brskalnik , kot je blokator  "NoScript" (http://noscript.net/).

Adyen plačilo s kreditno kartico

Obdelava plačil s kreditno kartico izvaja naš partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Da bi preprečili in odkrili goljufije, posredujem Adyenu BV vaš IP naslov, naslov za izstavitev računa in dostavo ter podatke o dostavi. Podatki bodo shranjeni za zaščito vaše kreditne kartice pred goljufijami pri Adyen BV. Vsi podatki so šifrirani. Za več informacij obiščite https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.