Контакти

  • 2.265.000+ Продукта на склад
  • 17.300+ Пакета на ден
  • 5.425.000+ Клиента по целия свят

Данни

Данни съгласно идентификация на доставчика по § 5 ал. 1 ЗЕТ (доставчик на услуга):

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
Номер по ДДС: ATU63964918
Търговски регистър: FN302888z
Изпълнителен директор Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler, Dr. Günther Helm

Имейл: office@niceshops.com
Факс: (+43) 720 710740 9000

Landesgericht fuer ZRS Graz
Търговски разпоредби: Търговски правила (www.ris.bka.gv.at)
Доброволни правила за поведение: www.guetezeichen.at

Данни за профил Австрия:
Собственик:niceshops GmbH
IBAN:AT85 3800 0001 0082 0035
BIC:RZSTAT2G
Институция:Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Адрес на банка:Raiffeisen-Platz 1, 8074 Raaba-Grambach

Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark
Член на търговското отделение на Търговската камара на Щирия.
Отговорна администрация по ЗЕТ: Областна администрация Фелдбах.
Niceshops Intranet е информационна платформа и платформа за пазаруване.

Отказ от отговорност

На нашия уебсайт ще намерите връзки (хиперлинкове) към други сайтове в интернет. При всички тези връзки ние нямаме влияние върху дизайна или съдържанието на тези външни сайтове. Поради това ние не носим отговорност за съдържанието и дизайна на тези страници. Тази декларация се отнася за всички връзки с външни препратки, показани на нашия уебсайт.

Niceshops Intranet е член на групата на niceshops.

Правни забележки
Според регламента на ЕС относно онлайн решаването на спорове по потребителски въпроси, можете да намерите връзката към онлайн платформата за решаване на спорове ето тук: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Разширена отговорност на производителя

Уникалният идентификационен номер (UIN) на niceshops GmbH за опаковки във Франция е: FR223591_01OTUG